HomeWijn

Wij verkopen wijn !

Om onze club te steunen verkopen we enkele topwijnen aan schappelijke prijzen. Wat zullen we doen met de opbrengst?

  • Aankoop/herstellingen van nieuwe sportrolstoelen. Denk maar aan nieuwe banden, spaken, strapping
  • Aankoop van nieuw didactisch materiaal om nog betere trainingen te kunnen voorzien. We investeren continu in het verbeteren van onze trainingen. Dit kunnen we doen door aankoop van nieuw materiaal, zoals bijvoorbeeld kegels / of nieuwe op hoogte verstelbare  basketdoelen , als ook in onze coaches zelf , die we ondersteunene en helpen bij het voorbereiden van hun trainingen

FALCOTWA

Secretariaat:
Tivoli 46 – 9820  MERELBEKE
Tel : +32 (0)9/231.72.74
E-mail : falcotwa@gmail.com
Rek.nr.:  BE65143088298696

INSTAGRAM

falco_twa

FACEBOOK

Falco TWA